!-- Google Tag Manager -->

Privacy Policy

Privacy Policy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door GITP B.V. (hierna: ‘GITP’) en PiCompany, een handelsnaam en geregistreerd merk van GITP. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder meer verstaan, maar niet uitsluitend, het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. GITP verzamelt persoonsgegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

Omdat er verwijzingen worden gedaan naar de website van GITP en cross domain dataopslag is de privacyverklaring van GITP ook van toepassing op www.picompany.nl. We verwijzen u graag naar deze verklaring.