!-- Google Tag Manager -->

Reflector 360 Leadership

Leiderschapsgedrag betrouwbaar in beeld op basis van leiderschapsrollen

Sommige medewerkers binnen uw organisatie pakken van nature een bepaalde leiderschapsrol op. Reflector 360 Leadership brengt in kaart welke leiderschapsrollen de medewerker laat zien en welke hij in mindere mate of niet laat zien. Door het eigen oordeel van de medewerker over zijn leiderschapsgedrag te vergelijken met het oordeel van anderen, krijgt u een goed beeld van zijn sterke en minder sterke punten.

Voordelen

 • Observatie van concreet werkgedrag.
 • Zoomt in op de beheersing van leiderschapsrollen op dit moment.
 • Leiderschapsprofiel op basis van het internationale waardenmodel van Quinn.
 • Ontwikkeltips met concrete suggesties voor verbetering.
 • Inzicht in persoonlijkheidskenmerken in relatie tot leiderschapsrollen (in combinatie met Reflector Big Five Leadership).


Doel

 • Develop
Inzicht in leiderschapsrollen door zelfinzicht over eigen leiderschapsgedrag te vergelijken met gedragsobservaties van anderen.

Deze rapportage meet

 • Gedrag

Solutions

 • Talentmanagement
 • Competentie en performance management
Voor wie en wanneer

Hoe stimuleert u iemand in het herkennen van verschillende leiderschapsrollen en het ontwikkelen van leiderschapsgedrag? Vullen de managers van het MT elkaar wel voldoende aan?

Reflector 360 Leadership geeft u zicht op de sterke punten en ontwikkelpunten van uw medewerkers en managers wat betreft het vervullen van leiderschapsrollen. Zodat u als organisatie het leiderschapspotentieel van uw medewerkers optimaal tot zijn recht kunt laten komen.

De Reflector 360 Leadership is een 360 graden feedbackinstrument. Naast feedback van de medewerker zelf, verzamelt Reflector 360 Leadership ook feedback uit de omgeving van uw medewerker zoals collega’s, medewerkers en leidinggevenden. Dit leidt tot inzicht in de leiderschapsrollen die uw medewerker nu vervult.

Op die manier kunt u uw medewerker goed coachen bij het vervullen of verbeteren van leiderschapsgedrag.

Werkwijze

De vragenlijst van de Reflector 360 is gebruiksvriendelijk en online toegankelijk. Uw medewerkers ontvangen een vragenlijst over concreet gedrag gekoppeld aan acht leiderschapsrollen. Zij kunnen deze vragenlijst invullen op een door hen zelf gekozen moment en locatie.

Na testafname komt een overzichtelijke rapportage met toelichting tot stand.

Resultaat en rapportage

De rapportage bevat:

 • Een sterkte-zwakte analyse van uw medewerker op gedragsniveau: een overzicht van de sterkst en de minst sterk ontwikkelde gedragingen die bijdragen aan het met succes vervullen van de acht leiderschapsrollen.
 • Ontwikkeltips: concrete suggesties hoe iemand leiderschapsgedrag bij specifieke leiderschapsrollen kan ontwikkelen.
 • Een leiderschapsprofiel gebaseerd op het waardenmodel van Quinn.
Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig aan de slag met Reflector 360 Leadership. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de test in eigen beheer afnemen.

Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. Deelnemers kunnen op elke gewenste locatie de test invullen. Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk.

Voor het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijst van Reflector 360 is certificering vereist. PiCompany verzorgt deze certificatietraining. Met de certificatie bent u bevoegd de testresultaten te interpreteren en het rapport na te bespreken met de deelnemer. Zo kunt u de test volledig in eigen beheer afnemen.

Lees meer over onze certificatietrainingen

Soortgelijke rapportages

 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360

Feedback op sterke en te ontwikkelen competenties

Krijg inzicht in de sterke kanten en ontwikkelpunten van uw medewerkers met de feedback vragenlijst Reflector 360.

 • Develop
 • Gedrag
 • Competentie en performance management
 • Talentmanagement
 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360 Leadership

Leiderschapsgedrag betrouwbaar in beeld op basis van leiderschapsrollen

Krijg helder en betrouwbaar inzicht in leiderschapsgedrag op basis van leiderschapsrollen met de feedbackvragenlijst Reflector 360 Leadership.

 • Develop
 • Gedrag
 • Talentmanagement
 • Competentie en performance management