!-- Google Tag Manager -->

Reflector 360

Feedback op sterke en te ontwikkelen competenties

Uw medewerkers hebben natuurlijk een beeld van hun eigen kunnen. Maar dit beeld is niet volledig zonder de input vanuit de werkomgeving. Soms onderschat iemand zichzelf of ziet hij zijn eigen ontwikkelpunten niet.

De Reflector 360 brengt het werkgedrag van uw medewerkers in beeld aan de hand van competenties zoals klantgerichtheid, leidinggeven of ondernemerschap. Met behulp van een vragenlijst vergelijkt uw medewerker zijn eigen oordeel over zijn werkgedrag, met het oordeel van anderen (leidinggevende, medewerkers, collega’s en/of klanten).

U krijgt zo een goed beeld van de sterke en minder sterke punten van uw medewerker.


Voordelen

 • Inzicht in sterke en minder sterke competenties, verborgen krachten en blinde vlekken.
 • Ontwikkeltips met concrete suggesties voor het verbeteren van competenties.
 • Duidelijkheid over de richting waarin uw medewerker zich het beste kan ontwikkelen (in combinatie met Reflector Big Five Personality of  Talent Match).
 • Op maat voor elke functie.
 • Input voor persoonlijk ontwikkelplan.


Doel

 • Develop
Inzicht in de sterke punten en ontwikkelpunten van uw medewerkers, door zelfinzicht over het eigen werkgedrag te vergelijken met gedragsobservaties door anderen.

Deze rapportage meet

 • Gedrag

Solutions

 • Competentie en performance management
 • Talentmanagement
Voor wie en wanneer

U ziet graag dat uw medewerkers excelleren. Dat draagt bij aan het succes van én werkplezier binnen uw organisatie. Maar waar zijn uw medewerkers nu echt goed in? En wat ligt hen minder goed? Als manager ziet u niet altijd het gedrag van uw medewerker. Dat geldt wel voor collega’s of klanten. De Reflector 360 verzamelt uit verschillende bronnen feedback over werkgedrag en competenties van uw medewerker. Dit leidt tot inzicht in de sterke punten en de ontwikkelpunten van uw medewerker. Reflector 360 kan als input dienen voor coachings- en functioneringsgesprekken, management development-trajecten, talentontwikkelingstrajecten en loopbaanmanagement, en voor effectmetingen van opleiding en training. Als manager krijgt u bovendien informatie over het functioneren van groepen medewerkers.

Werkwijze
U kunt snel zelfstandig aan de slag met Reflector 360. De vragenlijst van Reflector 360 is gebruiksvriendelijk en online toegankelijk. Uw medewerkers ontvangen een vragenlijst over vooraf, samen met u, geselecteerde competenties. Elke competentie kan op 4 verschillende niveaus worden uitgevraagd. Per competentie worden vijf gedragsindicatoren gemeten. Uw medewerkers kunnen deze vragenlijst invullen op een door hen zelf gekozen moment en locatie. Na testafname komt een overzichtelijke rapportage met toelichting tot stand.
Resultaat en rapportage

De rapportage bevat: Heldere definities van gekozen competenties; De uitkomsten van de medewerker vergeleken met de gemiddelde uitkomsten van alle respondenten, met als resultaat inzicht in verborgen krachten en blinde vlekken van de medewerker; De uitkomsten van de medewerker vergeleken met de afzonderlijke respondentgroepen (leidinggevenden, collega’s, medewerkers, klanten); Een overzicht van sterk ontwikkelde en nog te ontwikkelen competenties; Persoonlijk advies van de respondenten in de zin van antwoorden op 3 open vragen; Gedetailleerd overzicht van alle uitkomsten per competentie; Ontwikkeltips met concrete suggesties voor het verbeteren van minder sterke competenties; Een voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Voor het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijst Reflector 360 is certificering vereist.

Ondersteuning en certificatie

U kunt snel zelfstandig online aan de slag met Reflector 360. PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke Self Service Portal (SSP). Daarna kunt u de test in eigen beheer afnemen. Met behulp van deze portal kunt u 24/7 vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. Deelnemers kunnen de test op elke gewenste locatie invullen. Wij zorgen voor een digitale handleiding bij de SSP. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met onze servicedesk. Voor het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijst van Reflector 360 is certificering vereist. PiCompany verzorgt deze certificatietraining. Met de certificatie bent u bevoegd de testresultaten te interpreteren en het rapport na te bespreken met de deelnemer. Lees meer over onze certificatietrainingen.

Soortgelijke rapportages

 • Enkelvoudige rapportage

Reflector 360 Leadership

Leiderschapsgedrag betrouwbaar in beeld op basis van leiderschapsrollen

Krijg helder en betrouwbaar inzicht in leiderschapsgedrag op basis van leiderschapsrollen met de feedbackvragenlijst Reflector 360 Leadership.

 • Develop
 • Gedrag
 • Talentmanagement
 • Competentie en performance management