!-- Google Tag Manager -->

Dura Vermeer zet in op nieuw leiderschap

Dura Vermeer zet in op nieuw leiderschap

Een ‘wendbaar’ Dura Vermeer: van Peloton naar Kopgroep

Dura Vermeer formuleerde een nieuwe strategie waarbij ‘Het identificeren, ontwikkelen en behouden van talenten van medewerkers die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering’ centraal stond. Met als belangrijkste doelstelling ‘van peloton naar kopgroep’.


‘Talentmanagement was nieuw voor ons, vandaar dat we dit graag met de ervaren experts van PiCompany wilden inrichten.’
Maarten Lintsen, directeur HR Dura Vermeer Divisie Infra BV


Strategienota Dura Vermeer
 
In de strategienota ‘nieuw leiderschap’ werd de doelstelling als volgt geformuleerd:

In de professionele netwerkorganisatie hebben managers minder inhoudelijke bemoeienis met projecten, ze geven verantwoordelijkheid en vertrouwen aan de professionals (ook wanneer zaken niet helemaal goed lopen). En ze faciliteren hun organisatie om succesvol te zijn. Belangrijke elementen van het leiderschapsprofiel:

•      Inspirerend en coachend in plaats van directief en inhoudelijk sturend (passend bij ‘generatie Y’);

•      Stuurt op outcome en op waarden / winnaarsmentaliteit / ambitie, en spreekt mensen hier expliciet op aan;

•      Stimuleert en faciliteert samenwerking en kennisdeling;

•      Gericht op reflectie en continu verbeteren & vernieuwen, dus ook op ontwikkeling van professionals.

Aanpak
Om te weten waar de huidige leidinggevenden staan in relatie tot het nieuwe leiderschapsprofiel, vulde iedereen binnen de onderneming (directieleden, managers en medewerkers) een aantal vragenlijsten over talent en werkgedrag in. Daarmee heeft Dura een enorme operatie in gang gezet. Door de focus in dit traject te leggen op de aanwezige talenten en ontwikkelpotentieel werd de weerstand al snel vervangen door een breed gedeeld enthousiasme. Hieronder in het kort het leiderschapstraject schematisch weergegeven.

Leiderschap traject Dura Vermeer

Het traject werd aangevuld met workshops en trainingen. Met behulp van individuele gesprekken gaf Dura vervolgens richting aan ieders loopbaanontwikkeling. 

Het objectiveren van talent en het gesprek hierover voeren was soms confronterend en vooral heel verhelderend. Zeker in een inhoudelijke gedreven organisatie als Dura Vermeer is het objectiveren van talent, wendbaarheid en ontwikkel-potentieel zeer waardevol gebleken.

Resultaten en next steps
Op basis van diverse dwarsdoorsnedes heeft Dura Vermeer  bestaande talenten extra kunnen belichten. Coachend leidinggevenden zijn zichtbaar geworden. Niet alleen in de praktijk door hen te volgen tijdens de workshops met eigen- en niet-eigen teamleden, maar ook op afstand, op basis van diverse datasets. Duidelijk zichtbaar werd wie welke ambassadeursrol kan spelen binnen diverse gebieden. Denk hierbij aan: ‘Wie is de meest authentieke coach’ of op basis van agility- en wendbaarheidsdimensies: ‘Wie is de meest vernieuwende en innovatieve projectleider?’ 

Nóg meer ruimte geven aan dit talent en extra aandacht besteden aan dergelijke bevindingen is nu in het kader van Advanced Talentmanagement de volgende stap.

Betrokkenheid

Dura Vermeer over de samenwerking met PiCompany: “Het prettige aan de samenwerking met PiCompany is hun betrokkenheid. Voor ons was dit traject helemaal nieuw, PiCompany is de ervaren professional aan tafel. Zij beperken zich niet tot het goed invullen en implementeren van al onze wensen in de vragenlijsten, maar ook vanuit de eigen expertise initiatief neemt en met suggesties komt om ze voor ons nog waardevoller te maken.’

Waarom kiest Dura Vermeer voor PiCompany:

  • Het zijn professionals die in de meedenk-stand staan;
  • Vragenlijsten worden specifiek aangepast aan de klant;
  • Experts aan tafel met creatieve oplossingen en eigen inbreng.

Meer over talent management
Met talent management van PiCompany ziet u waar kansen liggen om talent optimaal te benutten.

Construction
  • Aantal werknemers: 2500
  • Aantal vestigingen: ruim 30
  • Hoofdkantoor: Rotterdam
  • Omzet: € 1 miljard

Betrokken accountmanager